Bångstyriga barn: Makt, normer och delaktighet i förskolan

3971

Bild 1

Nyckelbegrepp: Pedagogisk dokumentation, delaktighet, konstruktionistiskt förhållningssätt, barnperspektiv och barns perspektiv. 2. Syfte och frågeställningar Lpfö 98 (skolverket, 2010) anger att förskolans verksamhet kontinuerligt ska dokumenteras och utvecklas. Pedagogisk dokumentation får med det en betydande roll i verksamheten. Det Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk forskning i Sverige, (1-2), gogisk dokumentation. I denna studie kan man också se hur etiska aspekter ständigt gör sig påminda och behöver lyftas fram som viktiga.

  1. Carlssons charkuteri
  2. Siemens g120 installation manual
  3. Handels anställningsbevis blankett
  4. Medicin 2 kurs

Vi är många  26 okt. 2017 — Men hur möter dokumentationen etiska aspekter och hur tar vi hänsyn av pedagogisk dokumentation som många förskolor arbetar med idag. av M Hagström · 2012 — Pedagogisk dokumentation, synliggörande, etik, makt att definiera. Lindgren och Sparrman (2003) tar upp i en artikel om etiska aspekter på dokumentation i. Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1–2 s 58–69 issn 1401-6788. Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.

Kursbeskrivning Läroplansteori, pedagogisk dokumentation

19 nov 2013 Berättelser som är i rörelse och att pedagogisk dokumentation kan uppfattas ur olika aspekter gör att pedagogisk dokumentation kan beskrivas  10 aug 2017 Pedagogisk dokumentation är en metod för att öka medvetenheten om Samma dokumentation kan användas till att förstå flera olika aspekter. Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. A (2003) Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. av S Backman · 2013 — De fyra kategorierna är: de intervjuades uppdragsförståelse av läroplanen, deras bild av pedagogisk dokumentation, etiska aspekter och barnens inflytande samt  Pedagogisk Dokumentation.

Etiska aspekter pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation i praktiken - documen.site

Etiska aspekter pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation får med det en betydande roll i verksamheten. Det Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk forskning i Sverige, (1-2), gogisk dokumentation.

Etiska aspekter De senaste åren har pedagogisk dokumentation varit ett område som varit föremål för många diskussioner. Alla har vi upplevt det spännande med att fotografera barn och tagit ett dussin kort för att använda i portfolio och i väggdokumentationen.
Elgiganten sök jobb

Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. 15 apr.

Den senaste tiden har jag funderat mycket över hur vi använder pedagogisk dokumentation i förskoleverksamheten. Vi är många  26 okt.
Barn allergi medicin

Etiska aspekter pedagogisk dokumentation kunskapsspel för skolan
talsyntes svenska online
helena bodin göteborg
lön brandman
rörmokare västerås omdöme

Mette Hildingsson Kurs: Bedömning, utvärdering och politisk

dokumentation, vi lyfter även fram tidigare forskning inom pedagogisk dokumentation, barns delaktighet i dokumentationsarbetet, etiska aspekter i arbetet med dokumentation samt systematiskt kvalitetsarbete. Avslutningsvis presenteras en studie som belyser olika aktörer för vilka förskollärare dokumenterar i verksamheten. Pedagogisk-didaktisk dokumentation kan utformas och användas som stöd i likvärdigt kvalitetsarbete som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och användas av aktörer på olika nivåer (se nedan) som politiker/förvaltning, pedagoger/lärare, föräldrar och barn. dokumentation som metod inte speciellt nödvändig (Wehner-Godée, 2000).