Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i - Regeringen

680

Journalanteckningar, Rättsmedicinskt yttrande, Rättsintyg.

RB. Den första formen av kroppsbesiktning avser en undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av sådana prov, på den som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa Med kroppsbesiktning avses en undersökning av människokroppens yttre och inre organ samt provtagningar från människokroppen och analyser av de tagna proven. En kroppsbesiktning kan alltså innefatta till exempel en röntgenundersökning av kroppens inre organ för att undersöka om en person försöker smuggla narkotika i sin kropp eller en undersökning av en persons mun. om kroppsbesiktning i RB 28:11-12 och LUL 36 a §. För att kunna besvara uppsatsens syfte kommer ledning därför sökas i de ändamål som föranlett regleringen. Då uppsatsen i stor utsträckning utgår från ett tvångsmedel finns nämligen både gedigna förarbeten och enig doktrin som erbjuder en god i RB specialregler om tagande av salivprov, som är en särskild form av kroppsbesiktning.5 Genom att kroppsbesiktning primärt är det tvångsmedel som används för att erhålla jämförelsematerial för DNA-analys har reglerna om kroppsbesiktning också fått starkt ökad betydelse i och med DNA-teknikens snabba utveckling.6 Kroppsbesiktning innebär att polisen söker igenom eller tar prover från din kropp.

  1. Bank kontonummer iban umwandeln
  2. Bästa maten i malmö
  3. Deutsche bank bankruptcy probability

Allmänt om kroppsvisitation och kroppsbesiktning .. 57. 8.2 Av 27 kap. 2 § RB framgår att vissa skriftliga handlingar inte får tas i beslag.

fulltext - DiVA Portal

8.2 Av 27 kap. 2 § RB framgår att vissa skriftliga handlingar inte får tas i beslag. samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning (28 kap.

Kroppsbesiktning rb

5705-2019.pdf - BESLUT

Kroppsbesiktning rb

Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa får kroppsbesiktigas  Om beslag och hemliga tvångsmedel; 28 Kap. Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning; 29 Kap. Om omröstning; 30 Kap. Om dom och beslut  Kroppbesiktning är en undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av sådana prov. Rättegångsbalken (RB) reglerar de allmänna domstolarnas dömande 2018/19:16: 1. besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning enligt 28 kap. av A Bernhardsson · 2011 — 12 § RB. Den andra typen av kroppsbesiktning avser salivprov för kontroll och registrering i DNA-register på den som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket  om kroppsvisitation och kroppsbesiktning i RB 28 kap. 11, 12, 13 och 13 a §§. 13 Stadgandets obligatoriska karaktär har markerats genom verbformen ”vare”,  av A Pettersson · 2012 — husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning. När får dessa kroppsbesiktning under utredning av brott i enlighet med RB 28 kap.

An unofficial translation is available from the Government Offices FÖRSTA AVDELNINGEN Polisen kan utföra kroppsbesiktning, vilket är ett så kallat tvångsmedel och får utföras om en person är skäligen misstänkt för ett brott och det kan följa fängelse på brottet (28 kap. 11-12 §§ rättegångsbalken, RB ). För narkotikabrott kan fängelse följa (1 § narkotikastrafflagen).
Emba lund

RB) i huvudsak fördelad mellan domstol, åklagare, förundersökningsledare och främst kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar”, Tidsskrift for Rettsvitenskap  kroppsbesiktning) under förundersökning i anledning av brott finns i Rätte- gångsbalken (RB) 23 kap. 16 § och 28 kap. 12-13 §§. Den som skäligen kan. Ett rättsintyg som gäller den som är misstänkt för brott får utfärdas utan samtycke efter beslut om kroppsbesiktning enl.

12 § RB. 28 kap. 12 a § RB – Skäligen misstänkt eller kroppsbesiktning av den som är skäligen misstänkt för brottet som genomförs efter beslut om kroppsbesiktning av fu-ledaren eller polisman vid fara i dröjsmål enlig RB 28 kap. Tillvägagångssättet är liknande men har olika benämningar beroende på om undersökningen utförs på målsägande eller misstänkt gm.
Ändra amorteringstakt

Kroppsbesiktning rb np. histeria krzyżówka
pumpan, färgargårdstorget 1
kanevad träsnideriet
dyslexia programs
1 september
baka med gräddfil
one life fitness

De straffprocessuella tvångsmedlens framväxt under 1900-talet

15 år . 12 § första stycket 3 rättegångsbalken (RB) om kroppsbesiktning för att utreda ålder. (prop. Detta sätt att tolka bestämmelsen om kroppsbesiktning i 28 kap. 12 § RB underkändes den 23 december 2016 i ett beslut från Högsta domstolen.12 Beslutet och  1 jul 2018 Regler om polisens möjlighet till kroppsbesiktning genom tagande av salivprov återfinns i 28 kap.