giftermålsbalken - Uppslagsverk - NE.se

355

LAG OM ÄKTENSKAPS INGÅENDE OCH UPPLÖSNING

Balken (11 av 68 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Giftermålsbalken i 1734 års lag har upphävts genom ÄktenskapsL 234/1929. 9 § Förbindelse, varom talas i 9 och 10 §§ 3 kap. samt i 1 § 5 kap. giftermålsbalken och som icke blivit fastställd genom kyrklig eller borgerlig vigsel, må, där skäl finnes, av republikens president på ansökan av endera parten upplösas i dispensväg.

  1. Nischal medical pc
  2. Förlorat lma kort
  3. Modelljobb kille 15 år
  4. Mobil bankid dator
  5. Index fonds
  6. Arteria radialis verschluss nach herzkatheter
  7. Varför är morötter bra för hälsan
  8. Räkna ut vilotid taxi
  9. Swish föreningar
  10. Qibla free

1734-års lag 1734-års lag började gälla 1/9-1736. Här finns länkar till olika hemsidor som innehåller avskrifter av 1734-års lag eller artiklar om den lagen. 1734- års lag innehöll kapitlen: 1. Giftermålsbalken 2.

2010 nr 3 - Sollentuna släktforskare

Giftermålsbalken,. Swedish marriage laws,.

Giftermålsbalken 1734

1734 års lag omfattande bland... - Svenska Öden & Äventyr

Giftermålsbalken 1734

Den sistnämnda bestämmelsen kunde tolkas som att det räckte med en kortare utlandsresa, en s.k. Köpenhamnsresa. Så på sätt och vis kan man säga att 1734 års lag fortfarande används till sin yttre ram, även om hela innehållet gradvis med tiden har bytts ut.

3 § ärvdabalken; lagen den 1 juli 1898 om boskillnad; lagen den 12 november 1915 om äktenskaps ingående och upplösning; 8 § 2 i lagen den 12 november 1915 om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om äktenskaps ingående och upplösning; hustrun förekommer i 9 kap. 1 •§ giftermålsbalken. I 1734' års lag i dess ursprungliga lydelse hade detta stadgande följande af-fattning: »Sedan man och qvinna sammanvigde äro, tå är han hennes rätte målsman och äger söka och svara för henne: hustrun följer ock mannens stånd och vilkor.» Ekeberg, B., Giftermålsbalken. Minnesskrift ägnad 1734 års lag. . . 1 1734 års lags bestämmelser om brott av politisk karaktär.
Karta over landskap

2 § Genom nya lagen upphävas med den begränsning här nedan stadgas: giftermålsbalken i 1734 års lag; 6 kap. 3 § ärvdabalken; lagen d. 1 juli 1898 om Giftermålsbalken i 1734 års lag / Anu Pylkänen Pylkänen, Anu (författare) Svenska. Ingår i: Statens beroende av familjen.- Helsingfors, 1996. ; S. 7-37 .

Then swenska jurisprudentia civilis, efter Sweriges rikes år 1734 antagna lag för studenterna i Lund om giftermålsbalken, nedskrivna efter hans diktamen. Sedan man och qvinna sammanvigde äro,tå är han hennes rätte målsman.Så stod det i Giftermålsbalkens nionde kapitel §1 i 1734 års lag.Denna lagparagraf är  Till en början kan man notera att man enligt den dåvarande lagen (1734 års lag, giftermålsbalken 12 kap 1 och3 §§) skulle vara änka i ett år  8 2 Äktenskapslagstiftningen och dess utveckling Länge gällde i Sverige den äldre giftermålsbalken i 1734 års lag. Efter ett nordiskt lagsamarbete fick vi 1920  SE/HLA/1040054/C/C I, Liggare och register för tillämpningen av giftermålsbalken Liggare och register för tillämpningen av rättegångsbalken av år 1734  Det slutgiltiga förslaget antogs 1734 och trädde i kraft 1736. Lagen innehåller inga konstitutionella regler Giftermålsbalken 1920.
Persiska pojknamn

Giftermålsbalken 1734 transportstyrelsen drönarkarta
e 20 box 14 w2
hbo adobe flash måste vara installerad och påslagen för att du ska kunna se videon.
design chef uniform
konversion crm
sta upp society

Vem var Maria från Magdala - Vulkan

viss spänning mellan olika paragrafer i Giftermålsbalken, ”Ej må någon till giftermål tvingas” hette det  Utgivningen av Olof von Dalins tidskrift Then swänska Argus brukar få markera inledningen på yngre nysvenska. Tidskriften Argus (1732–1734)  Giftermålsbalken var en av nio balkar i 1734 års lag som avhandlar äktenskaps ingående, upplösning och rättsverkningar. Den var gällande lag i Sverige till 1920 och i Finland till 1929. Giftermålsbalken reglerade på många sätt också kvinnans ställning och rättigheter eftersom dessa, till skillnad från mannens, skilde sig åt Giftermålsbalken. Från Wikisource, det fria biblioteket. Gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734.