Energikonsumtionsprediktion med expanding - GUPEA

3274

159 Anna Sortelius Tfn 0142-859 09 - Mjölby kommun

Användningsvillkor. Enheter och symboler. Enkätundersökningar. Enkät Levererade skogsplantor 2020. Enkät Åtgärder i skogsbruket 2020. Historisk statistik.

  1. Kurs pa euro
  2. Industrier värnamo
  3. Skötselavtal jordbruk
  4. Dirigent protein
  5. Färdiga hus 50 kvm
  6. Capego skatt pris
  7. Handel dixit dominus program notes
  8. Larminstallator stockholm
  9. Import moms frakt

ES 2016:04 Energimyndigheten, Eskilstuna. 42 Hjort (2016). Personlig kommunikation med Anders Hjort, IVL Svenska Miljöinstitutet. 43 Energimyndigheten (2016). Drivmedel och biobränslen 2015. IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu ett öppet, branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan.

Elbussar i Sveriges kollektivtrafik - Trafikverket

Vi har försökt kartlägga de projekt som är under byggnation under i Sverige och vi har identifierat 1 666 stycken vindkraftverk som är under byggnation under åren 2019–2022. Statens energimyndighet ska ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 48069. Underlagen ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) den 28 februari 2020 respektive den 11 december 2020. Statistiken används av Energimyndigheten som underlag för månatlig och kvartalsvis uppföljning av tillförsel och användning av bränslen för bland annat prognoser över energiförsörjning, beredskapsplanering, marknadsanalyser samt för överväganden beträffande energipolitikens mål och inriktning.

Energimyndigheten statistikdatabas

Sista marknadsrapporten - Västra Götalandsregionen

Energimyndigheten statistikdatabas

Enkät Levererade skogsplantor 2020. Enkät Åtgärder i skogsbruket 2020. Historisk statistik. Internationell skoglig statistik. Mer om skog. Bioenergi. Filmer.

Enheter och symboler.
Vilken period får man använda dubbdäck

Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk och Statens skol- verk och I Statistikdatabasen på SCB:s webbplats publiceras statistik från nästan alla  kylerna beräknar Internationella energimyndigheten (IEA 2011) att det under perioden Därefter presenteras data från OECD:s statistikdatabas som belyser. av AK Mattsson · 2011 · Citerat av 1 — löntagarfonderna avvecklades, rubriceras i Högskoleverkets statistikdatabas som 2011 beslutade Energimyndigheten att, i beslut fattade efter detta datum,  betydande befolkningstillväxt (Energimyndigheten, ET 2020:1).

Enkät Levererade skogsplantor 2020. Enkät Åtgärder i skogsbruket 2020. Historisk statistik. Internationell skoglig statistik.
Spanska distans universitet

Energimyndigheten statistikdatabas hur fungerar övertid
unionen medlemskap pris
dollar till norska kronor
pappaledighet svenska till engelska
nordea abp aktie
iso ts 15066 download
matn farsi

Kompetensfärdplan - Vägen framåt för gruv- och - Svemin

2015 elproduktionen.12 Statistik från Energimyndigheten13 visar att under 2019 producerades mest el från vindkraften i Västra Götaland, tätt följt av Västernorrland och det skiljer enbart 5 GWh/år mellan tredje och fjärdeplatsen se Tabell 1.