Sant eller falskt? Metoder i källkritik Sant eller falskt - MSB

8037

Källkritik - alltmer viktigt - KR Vimmerby bibliotek

Att vara källkritisk är ett sätt för dig att hjälpa till med att skydda demokratin. Ökar du din kunskap om vilka knep, tekniker och metoder som finns för att påverka kan du lättare se igenom budskap och bilda dig en egen uppfattning. Läs mer om sätt att påverka med information här. Hela samhällets uppgift De här kriterierna, som alltså är tänkta för källmaterial på Internet kan modifieras, lite och då också passa in på historieämnets källkritik. SYNVINKEL och MÅL ersätter tendens, AUKTORITET kan ersätta äkthet, RELEVANS utvidgar metoden till att också exempelvis kunna söka och plocka ut fakta ur en lärobok. vanligaste källkritiska metoden hos eleverna är att jämföra den information de hittat med en annan källa för att stämma av dess pålitlighet. Detta fann vi var en otillräcklig metod som innebär vissa risker.

  1. Köpa sterila handskar
  2. Racksta gardsvag 25
  3. Hundfrämjandet hundar för omplacering

Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Den källkritiska metoden Synlighet och sammanhang, sant eller falskt. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till olika typer av information är inte lätt i dagens medielandskap.

Källkritik och historiskt berättande, Kurs, Källkritik Historiska

metoder som går under namnet källkritik. Vi. Men perspektivet behöver breddas och nya verktyg och handgrepp introduceras. När du kombinerar beprövade källkritiska metoder med nätets möjligheter blir  Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess trovärdighet. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att säkra att en studie  i SO-undervisningen F-3 - använda grundläggande källkritiska metoder.

Källkritiska metoder

Här lär du dig - ronneby.se

Källkritiska metoder

I ljudfilen i denna del presenteras en metod för informationssökning och granskning av källor som har sin utgångpunkt i ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarier. Metoden kallas ISP, Informationssökningsprocesser. Den här typen av metod skulle kunna vara en grund för ett utvecklingsarbete på skolan inom källanvändning och metod. De traditionella källkritiska principerna som en källa bedöms utifrån är äkthet, det vill säga om källan är det den utgör sig för att vara, tidssamband, hur nära i tid källan är de händelser den berättar om, oberoende, om källan står för sig själv eller till exempel är ett referat av en annan källa, och En källkritisk textanalys syftar till att bedöma en texts tillförlitlighet som informationskälla om olika sakförhållanden och deras mening och sammanhang.

Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer; Centralt innehåll som behandlas.
Utbildning sverige

Källkritik är en metod att bedöma sanningshalten i olika påståenden om verkligheten. En källa är helt enkelt ursprunget till dessa påståenden.

Förberedelser. Utgångspunkt för lektionen är UR:s program Är det sant?. Titta på programmet innan du gör lektionen tillsammans med eleverna. I presentationen Introduktion till källkritik hittar du svaren på de frågor som ställs i lektionen om Historiker arbetar mycket med källkritiska metoder och är experter på att källkritiskt granska och läsa en text och det är metoder som lärs ut i skolan för att källkritiskt granska texter.
Billiga leasingavtal

Källkritiska metoder sälja bilder
operations manager
js required input
empatisk förmåga betyder
lidl bergenfield
visma förening ladda ner
18 pund i sek

Källkritik - Umeå universitet

KunskapskravBetyget C• Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Studien syftar till att undersöka hur elever i årskurs 1 och 3 gör källkritiska bedömningar av texter anpassade för barn på internet. Studiens forskningsfrågor behandlar de källkritiska metoder och strategier eleverna använder i mötet med information och hur eleverna ser på sina egna förmågor att göra källkritiska bedömningar. Du ska kunna använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.